MUSEUM ROXETTE V HOTELU TYLOSAND

Omluvte, prosím, špatnou kvalitu fotografií. V Halmstadu jsem se ocitl náhodou a po ruce jsem mìl pouze svou Nokii 6230i s 1.3 MPix foákem.
Nemá smysl dávat sem fotky v pùvodním rozlišení, v klubu bylo šero, ono to jde dobøe vidìt i na miniaturách. Zvìtšit jdou jen tøi poslední fotky s popisem cesty k hotelu.
Za navigaci k hotelu pomocí SMS bych rád podìkoval Ivì. Díky Ifi.

Multi platina za "Look Sharp!", "Joyride" a "CBB"

Multi platina za "Look Sharp!", "Joyride" a "CBB"

Multi platina za "Look Sharp!", "Joyride", "Tourism" a "CBB"

Ocenìní za "Don´t Bore Us - Get To The Chorus!"

Vše kolem Gyllene Tider

Ocenìní za "Don´t Bore Us - Get To The Chorus!"

A zase platina

Nejvìtší úspìchy - "Look Sharp!" a "Joyride"

A zase platina

Ceny za comebackové "Have A Nice Day"

Vítejte v klubu Leif´s Lounge

Ceny za comebackové "Have A Nice Day"

Pohled na hlavní èást výstavy

Pohled na hlavní èást výstavy - detail

Pohled na hlavní èást výstavy

Klenoty - první komunikace Pera s EMI stará témìø 30 let

Klenoty - Rolf Nygren a jeho nový objev, první ceny pro Gyllene Tider

Klenoty - "Listen To Your Heart" zaznìla v USA už 2.000.000 krát

Zlatý singl "The Look"

Multi platina za "Look Sharp!"

Kostky kam se podíváš

Cena Aftonbladetu - album roku 2003

Legendární kytara z pøebalu k albu "Tourism"

Room Service Tour, zastávka v Helsinkách

Hotel Tylosand

Rakouská zlatá deska za "Look Sharp!"

Hotel Tylosand

Leif´s Lounge od moøe

Výhled na moøe od Leif´s Lounge

Hotel Tylosand od moøe

Leif´s Lounge zepøedu

Tylosandské pláže od Leif´s Lounge

Leif´s Lounge zezadu

Satelitní snímek Tylosandu s místem, kde najdete hotel

JAK NEZABLOUDIT

Podrobná cesta k hotelu.

Ještì podrobnìjší.

A úplný detail.